LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS A OTOS, CRÒNICA D’UN CONFINAMENT. 13 DE MAIG

DANIEL ALFONSO MEDRANO, CRONISTA OFICIAL D’OTOS

Amb el desconfinament s’han pres algunes decissions històriques com la suspensió de les falles de l’any 2020 a la ciutat de València, mentre que moltes activitats amb menor presència humana s’han représ. Per una banda la Diputació de València ha tret les notes de premsa d’obres que es van realitzar fa un temps com són la recuperació del sender que voreja el barranc de la Mata des de l’àrea recreativa de la Font de Baix fins la zona de l’assut del Poet que s’ha reconstruit parcialment, passant pel de Pantàliga que amb els seus xops i la caiguda d’aigua en un any tan plujós s’ha convertit en un dels llocs de passeig dels otosins.

Diputació recupera la senda i l’Assut de Pantàliga d’Otos (Vilaweb Ontinyent)

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha acabat els treballs de recuperació de l’antiga senda i l’Assut de Pantàliga d’Otos.  L’empresa mixta Girsa s’ha encarregat de les obres, que han consistit en la neteja i el desbrossament de gran part del barranc, l’estabilització d’alguns que havien patit solsides, l’adequació d’accessos, tractaments silvícoles d’espècies ripàries, la instal·lació de mobiliari i la reconstrucció de l’Assut de Pantàliga, amb un cost total de 36.294,83 euros.

Diputación recupera tres espacios degradados de Ademuz y Otos (Levante-emv)

En Otos, las actuaciones se han centrado en la recuperación de la antigua senda de “l’Assut” que discurre, en gran parte, paralela al barranco de “La Mata” por su margen derecho y que actualmente su uso estaba muy limitado a causa de la densidad de vegetación incontrolada presente, así como de especies invasoras como higueras de pala (Opuntia maxima) y pitas (Agave americana).

El recorrido de la senda va desde el área recreativa de la “Font de Baix i Safareig”, pasando por “l’Assut Poet” y por “l’Assut de la Pantàliga” hasta una explanada muy próxima a la “Font de la Prunera”, con una longitud aproximada de 400 metros.

Los trabajos, adjudicados a GIRSA por 36.294,83 euros, han consistido en la limpieza y el desbroce de gran parte del barranco, la restauración de una pequeña senda paralela incluso estabilizando taludes en zonas donde se había producido algún desprendimiento, la adecuación de accesos, los tratamientos silvícolas de especies riparias, la instalación de mobiliario y la reconstrucción de “l’Assut de la Pantàliga”, entre otros.

Per un altre costat s’ha procedit a desenrunar la casa del Fideuero, al carrer del Crist número 16. Un edifici històric que, després d’anys d’abandonament i d’obres infortuites, es va enfonsar amb les intenses pluges del passat mes de setembre deixant en peu únicament les façanes laterals i un muntó de bigues, enderrocs i mobles antics i valuosos al seu interior. En les últimes setmanes havia començat a cedir la paret lateral, fet pel qual es va tallar la circulació del carrer i l’Ajuntament va requerir als propietaris una actuació urgent. Ara mateix es desconeix com finalitzaran les obres d’aquest edifici protegit però al tractar-se d’una ubicació tan destacada entre el palau i l’església el seu estat desllueix el seu entorn.

Fuente: http://publicacionsotos.blogspot.com/