Salutació

En l’actualitat, la figura del cronista oficial és una figura honorífica al servei dels municipis al qual representa. Ell deixa constància amb les seues actuacions i amb els seus escrits -bé del temps passat o del present-, amb una tasca callada en l’estudi, en la recerca de dades, en el salvament del patrimoni -bé monumental o immaterial-, en la recuperació del seu folklore; estudiant, divulgant i defensant la personalitat de cada un dels pobles valencians en les més diverses facetes.
El cronista oficial, designat pels respectius Ajuntaments en sessió plenària, –càrrec honorífic i altruista, no lucratiu-, té com a missió investigar i defendre els valors històrics, culturals i artístics de cada poble; també assessorar en estes matèries a l’Ajuntament i altres organismos de l’Administració quan siga sol·licitat. Exerceix la seua missió basant la seua labor en raons estrictament vocacionals, d’amor i entrega al seu municipi, en un treball sense remuneració.
A partir dels anys 50 del segle XX es produeix una revitalització i es potencia la figura del cronista oficial. Es crea la Secció de Cronistes Oficials del Regne de València dins del Centre de Cultura Valenciana, actual Acadèmia de Cultura Valenciana, aglutinant així als cronistes valencians anomenats pels diferents ajuntaments, i celebrant bianualment les seues assemblees, baix l’impuls de l’esmentat Centre de Cultura, de l’Institut d’Estudis Alacantins i de la Societat Castellonenca de Cultura, i amb el suport dels Ajuntaments d’Alacant, Castelló i València i de les tres Diputacions Provincials. Des de l’any 1954, els cronistes oficials venen reunint-se en assemblea general tots els anys parells, per a compartir unes jornades en pro de la nostra cultura, en un inestimable servici en favor dels nostres pobles.
Després de tres llargues dècades d’activitat, en l’assemblea general de 1986 van acordar transformar la secció en una associació autònoma i independent, sent aprovats els seus estatuts per la Direcció General d’Interior de la Conselleria d’Administració Pública el 26 de juny de 1989; naixia així l’actual Associació de Cronistes Oficials del Regne de València. Una associació que agrupa els cronistes oficials dels municipis de nostra Comunitat, l’activitat de la qual ve regulada pels Estatuts aprovats per la Generalitat Valenciana, que varen ser adaptats a la llei orgànica 1/2002 de 22 de març, segons resolució de 31 de maig de 2006, inscrita amb el núm. 3953 en la secció 1a del Registre d’Associacions de la Direcció General de Justícia de la Conselleria de Justícia de la Generalitat Valenciana.
Han format part de l’associació nombrosos cronistes, molts d’ells de gran rellevància intel·lectual i social, entre altres: Salvador Carrerés Zacarés, Manuel González Martí, Carlos Sarthou Carrerés, Domingo Fletcher Valls, Felipe Mª Garín Ortiz de Taranco, José Caruana Reig, baró de Sant Petrillo, Nicolau Primitiu Gómez Serrano, José Mª Ibarra Folgado, Ricardo García Vargas, Peregrín Luis Llorens Raga, Julián San Valero Aparisi, Arturo Zabala, Miguel Gual Camarena, Manuel Dualde Serrano, Vicente Giner Boira, Elías Olmos Canalda, Emili Beut Belenguer, Francisco de P. Momblanch Gonzálvez, Francisco Figueras Pacheco, Vicente Martínez Morellá, Baltasar Rull Villar, Rafael Bernabeu López, Francisco Almela i Vives, Santiago Bru i Vidal, Rosa Rodríguez de Tormo, Jesús Ernesto Martínez Ferrando, Felipe Mateu i Llopis, Jesús Manglano Cucalo de Montull, baró de Terateig, Enrique Taulet i Rodríguez Lueso, Vicente Llatas Burgos, Vicente Andrés Estellés, Alfredo Bernabeu Galbis, Bernat Bono i Barber, José María Moreno Royo, José Martínez Ortiz…
Importants reconeixements per a l’associació han sigut la concessió a la nostra entitat, per part de la Generalitat Valenciana, de la Medalla al Mèrit Cultural (2010); i per part de l’Ajuntament de la nostra capital, la Medalla d’Or de la ciutat de València (2014).
L’actual Junta de Govern, des de l’associació, continuarà treballant en les distintes activitats per a fomentar la germanor dels cronistes oficials. Per a dinamitzar la Junta de Govern s’hanatribuït funcions als diferents membres, amb la creació de comissions de treball (Mitjans de Comunicació, Economia de l’associació i noves fonts de finançament, Revista Cronicó,Dinamització, Activitats de Formació, Publicacions, Actes, Organització Assemblees, Directori de cronistes, Activitats Culturals, Viatges Culturals, i Actes). És la nostra intenció: continuar celebrant les seues assemblees generals ordinàries i extraordinàries, comarcals; activitats específiques de formació i metodologia; organitzant viatges, conferencies i altres activitats de caire cultural. Es considera prioritària la tasca de dinamització de l’associació i dels cronistes i de les comarques amb la realització de reunions. Estem sempre oberts a altres col·lectius (Universitats, Associacions Culturals Valencianes com la Societat Econòmica d’Amics del País, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, etc.), Associacions de Cronistes Nacionals i d’altres autonomies, Centres d’Estudi, instituts d’Estudis Comarcals, etc.
Així, des de l’associació estem al servici dels cronistes valencians i els animem a l’estudi delsnost res pobles en els més diversos aspectes i a la protecció del territori i dels seu patrimoni.

Una cordial abraçada del vostre amic i company

José Ramón Sanchis Alfonso
President de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València