Salutació

Francisco de P. Momblanch García

Tenim la satisfacció de presentar esta pàgina WEB de la nostra Associació, assolint i complint amb això el desig al qual aspiràvem tots els Cronistes, ja que ens propiciarà, sens dubte, una més còmoda, ràpida i econòmica comunicació entre els companys i amb la nostra Associació, tot facilitant d’esta forma el millor desplegament de nostra funció.

Òbviament no ha resultat fàcil, però les dificultats que freqüentment trobem en el nostre quefer, de vegades no superables, s’han pogut evitar en esta ocasió per tal d’oferir a tots els nostres associats la realitat que hui present: la nostra pàgina Web, amb l’estructuració que s’indicarà en un altre lloc i que estimem encertada i procedent, sense prejudici de les lògiques ampliacions i substitucions que el millor ús d’este mitjà ens aconselle adoptar.

Alhora, volem recordar a tots els nostres companys que enguany es compleix el 50 aniversari de la primera Assemblea de Cronistes, única d’àmbit provincial, però que va suposar l’inici de les reunions del col·lectiu de Cronistes, fins aleshores inexistent. Mai no s’havien reunit els nostres col·legues, ja que el càrrec de Cronista, excepcional als municipis valencians, no reunia en l’àmbit quantitatiu nombre suficient per a organitzar reunions col·lectives, i això era, doncs, si observem que l’any 1951, sols tenien Cronistes Oficials, nomenats per la respectiva Corporació Municipal, València, Burjassot, Xàtiva, Requena, Alacant, Elx, Muro d’Alcoi i Pego, es comprendrà la inexistència de reunions per part dels nostres col·legues.

No obstant, la funció del càrrec, sense oficialitzar el seu nomenament pels respectius municipis, era desenvolupada de “facto”, en gran nombre d’estos, per vertaders Cronistes sorgits en molts casos de manera espontània i a impulsos d’una autèntica i sentida vocació. Per això calia motivar la reunió de tots ells, cosa que comportaria el canviar impressions, idees, informacions, metodologia de treball, etc. , a més a més de propiciar un millor coneixement personal de tot el col·lectiu.

Estos desitjos, sentits per esta generació de companys, fructificaren en la “I Asamblea de Cronistas de Valencia y su provincia”. Fem observar que no apareix encara la qualitat de “Cronista Oficial”, que s’obtindria posteriorment amb els nomenaments, amb tal caràcter, per les respectives Corporacions municipals. Posem de relleu també l’abast territorial que venia referit als Cronistes de la província de València, i no a la totalitat dels existents en poblacions del territori històric del seu antic Regne, que s’integrarien a partir de dita Assemblea.

Aquella I Assemblea Provincial es va celebrar durant els dies 16 a 19 d’octubre del 1954 i va tindre per marc exclusiu la ciutat de València, i a la mateixa van assistir 109 Cronistes, que representaven a altres poblacions d’esta província, que tenia en aquella data un total de 154 municipis amb Cronista propi, i quatre d’aquells, Albal, Cotes, Millares i Torrent, amb dos Cronistes cadascun dels mateixos. Així mateix, assistiren com a adherits dos Cronistes de la província d’Alacant: el de Cocentaina i el de Muro d’Alcoi, i el d’Onda per la província de Castelló.

El contingut de l’Assemblea fou singularment de caràcter cultural, amb visites a museus, arxius i institucions, i amb conferències sobre temàtiques pròpies de la funció del Cronista, que pronunciaren l’Alcalde i Cronista d’Onda, Baltasar Rull Vilar, el Barón de San Petrillo, Ricardo Marín, Eduardo López Chavarri, Pío Beltrán, Julián San Valero i Nicolau Primitiu Gómez Serrano. El discurs inaugural el va pronunciar el Governador Civil. Diego Salas Pombo, i el de cloenda el Director General de Archivos y Bibliotecas, Francisco Sintes Obrador.

Mig segle es compleix en el present any des d’aquell esdeveniment que marcà una fita important per al nostre col·lectiu de Cronistes. Per això, durant este exercici, dedicarem especials records i merescuts homenatges a aquells benemèrits companys que van iniciar el seu camí amb l’afany del seu treball, amb la perseverància de la seua obra, amb la inquietud en el desenvolupament de la seua tasca, obrint el camí als qui hui, continuadors de la seua missió, integrem la nostra “Associació de Cronistes Oficials del Regne de València”.

Per això, amb el desig i la confiança que esta pàgina Web siga útil per al millor desplegament del treball dels nostres Cronistes, rebeu un cordial abraç del vostre amic i company.

Francisco de P. Momblanch García

President