LA CREU DE PLATA D’ALGAR


Creus de plata que es conserven  en la església parroquial d’Algar

JOSEP CATALUNYA ALBERT, CRONISTA OFICIAL D’ALGAR DE PALÀNCIA

L’any 1653 els veïns d’Algar, juntament amb el vicari de la parròquia, van decidir  comprar una creu de plata per a l’esgléisa, aleshores una xicoteta ermita, ja que encara no s’havia començat la construcció de la nova església parroquial, que es va inciar l’any 1702.

En el valuosíssim arxiu històric municipal d’Algar, s’ha trobat casualment un important document que, literalment, va encapçalat de la següent forma:

“ Jesús M.ª Joseph

Memoria de lo que los vehins i moradors del lloch de Algar, an promes, aixi en diners com en seda i forment, pera pagar les echures de una Creu de plata pera la Iglesia del dit poble en 2 de febrer del any mil siscents sinquanta i tres “

En este document consta que l’import de la creu va ascendir  a quarante lliures valencianes, que va caldre pagar  a Fra Josep Esteve, possiblemente el religiós i orfebre que va confeccionar la creu, en dues pagues de vint lliures cadascuna, la primera el dia de Sant Jaume i la segona el dia de Tots Sants. El vicari de la parroquia i responsable del pagament era el mercedari Fra Miguel Penalba.Crida l’atenció les tres formes de pagament a càrrec dels veïns: en lliures valencianes,en seda i en forment. Cal dir que Algar, en aquells anys, tenía una important artesanía de la seda.

Van fer el pagament en lliures valencianes els següents veïns: Miquel Rodrigo, Vicent Sanchis, Joseph Nadal, Anton Sanchis, Thomàs Gascó, Bernat Bolinches, Juan Pérez,Joseph Franco, Pere Menrach, Gregori García, Josep Mora, Vicent Mora, Domingo Donat, Gabriel(criat de Boixó)) i Francisco Cagarto.En forment ho van fer, aportant la majoria una barcella, excepte dos que van aportar dos armuts: Juan Mora, Quiteria, Juan Lopes, Chistóval Ernandes, Maria Molinera, Guillem, Josep Royo, Francés Mora, Vicent Faxardo i Domingo Orbea.I, en seda, aportant tots una madeixa , excepte dos que van aportar mija madeixa: Jaume Mora, Llorensa, Quiteria, Francés Mora, Ana Menrach, Llúcia Sanchis, Maria Agustina, Matilda, Maria Pérez, Francisca Adsuar i Francisco del Gascó.​