Arxiu diari: 7 d'octubre de 2022

PROGRAMA DE LA XXXIII ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA (ACORV) (VALÈNCIA, L’ALCORA I PEDRALBA, 21, 22 I 23 D’OCTUBRE DE 2022)

DIVENDRES, 21 D’OCTUBRE. VALÈNCIA.

– 10.30 h.  En la catedral de València (capella del Sant Calze), missa en sufragi dels cronistes que últimament  han faltat, oficiada pel canonge arxiver de la catedral mossén Vicent Pons Alós.

– 12.00 h.  Acte inaugural de la XXXIII Assemblea. Saló d’Actes del Museu de la Ciutat, antic Palau

del Marqués de Campo, situat a la plaça de l’Arquebisbe, núm. 3 (enfront del palau Arquebisbal).

Paraules de benvinguda del president.

Homenatge als cronistes:

– Ramón   Haro  Esplugues, cronista oficial d’Agullent, presentat per Agustí Ventura Conejero, cronista oficial de Xàtiva

–  Josep Martínez Rondan, cronista oficial de Faura, presentat per Lluís Mesa Reig, cronista oficial d’Estivella.

–   José   Martí   Coronado, cronista oficial d’Azuébar, i Chóvar,   presentat per Francisco de P. Momblanch García, cronista oficial de Benilloba.

–   Alfonso   Rovira   Marín, cronista oficial gràfic d’Alzira, presentat per Francisco Pérez Puche, cronista oficial de València.

– 13.00 h. Conferència inaugural de l’assemblea a càrrec del senyor Juan Martínez Vinat, doctor en Història, professor de la Universitat  Internacional de Valencia (VIU),            “Entre la proscripción y la aceptación. Las cofradías de Valencia en la Edad Media”, presentació per Aureliano Lairón Pla, cronista oficial d’Alzira.

– 14.00 h.  Dinar de confraternitat  a l’Ateneu Mercantil de València (plaça de l’Ajuntament, 18).

–   16.30 h. Assemblea  Ordinària de  l’Associació en  el Saló  d’Actes  del Museu de la  Ciutat. Eleccions per a cobrir els càrrecs anunciats a la Junta de Govern. Proclamació dels càrrecs electes.

–   18.00   h. Visita del Museu i Col·legi de l’Art Major de la Seda de València i de l’exposició temporal sobre indumentària valenciana, acompanyats pel comissari de l’exposició el senyor Vicent Ferrandis Mas (Carrer de l’Hospital, núm. 7).

DISSABTE, 22 D’OCTUBRE.- L’ALCORA.

– 08.30 h. Eixida amb autobús des de València (avinguda marqués de Sotelo), per a dirigir-se a la localitat de l’Alcora.

– 10.00 h. Arribada dels senyors cronistes a l’Alcora (plaça de San Roc)

– 10.15 h.  Recepció per part de les autoritats municipals. Salutacions de l’alcalde, el senyor Samuel Falomir  Sancho i del president de l’associació dels  cronistes, el senyor  José Ramón Sanchis Alfonso.

– 10.45 h.Intervenció del cronista oficial de l’Alcora, el senyor José Manuel Puchol Ten, amb la conferència “L’Alcora, capital de l’Alcalatén”.

– 11.30 h. Sessió de treball amb la lectura de les ponències dels cronistes, moderada pel secretari general, el senyor Alfred Bernabeu Sanchis.

– 13.00 h. Visita guiada pel centre històric de l’Alcora a càrrec del Cos Tècnic de Tourist Info l’Alcora.

– 14.00 h.  Dinar en un restaurant de la localitat, oferit per l’Excel·lentíssim Ajuntament de l’Alcora.

– 16.00 h.  Visita a la “Real Fábrica del conde de Aranda” i del “Museu de la Ceràmica” guiada pel seu director, el senyor Eladi Grangel Nebot.

– 18.00 h.  Retorn a València. ​

DIUMENGE, 23 D’OCTUBRE.- PEDRALBA.

– 09.30 h. Eixida amb autobús des de València (avinguda marqués de Sotelo), per a dirigir-se a la localitat de Pedralba.

– 10.30 h. Acte de benvinguda als cronistes per part del cronista oficial de Pedralba en el pàrquing de la Bàscula i breu xarrada introductòria sobre Pedralba.

– 11.00 h.  Recepció de les autoritats municipals en la seu de l’Ajuntament de Pedralba, situat en la plaça de la Constitució, on ens obsequiaran amb una frugal picadeta . Salutacions de l’alcaldessa la senyora Sandra Turégano Cabañero i del president de l’associació de cronistes senyor José Ramón Sanchis Alfonso.

– 11.30 h.  Visita guiada al nucli urbà de Pedralba a càrrec del cronista oficial, el senyor José Vicente Martínez Perona. L’itinerari serà el següent: plaça de la Constitució, carrer Major, carrer de la Sèquia, muralla medieval, ponts de les cases d’aquest carrer, casa dels Yuste, de l’Enguerí-Gaspar de Centelles i Molí senyorial. A continuació, entrarem a la medina islàmic-mudèjar pel Portal de València fins a la Replaceta, on es troba la vella mesquita-minaret-primera església i  a la Plaça d’Armes del Castell dels comtes de Gallano. També visitarem el portal de la Sèquia, el carrer Ombria fins a la Plaça, carrer de la Rocha Almerich on es trobava el casino de la CNT, per a finalitzar la visita amb l’Església, la seua imponent façana i no menys espectacular interior.

–  14.00  h. Al local Multiusos, situat al carrer del filòsof Ismael Quiles, degustarem una “yantapopular pedralbina” oferida per l’Excel·lentíssim Ajuntament de Pedralba, el plat principal del qual serà la típica “Olla de Penques”.

– 16.00 h.  A la Casa de la Cultura: conferència per José Vicente Martínez Perona, cronista oficial dePedralba, amb el títol “Història del senyoriu territorial de Pedralba-Bugarra”.

– 17.00 h. Sessió de treball, presentació de comunicacions pels cronistes assistents, moderada pel secretari general, el senyor Alfred Bernabeu Sanchis, per a finalitzar amb l’acte de clausura.

– 18.00 h.  Retorn a València.

TEMES PER A LES COMUNICACIONS DE LA XXXIII ASSEMBLEA GENERAL

DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA

21, 22 i 23 d’octubre de 2022

La Junta de Govern va acordar que els temes proposats per a la pròxima assemblea foren

– Les Germanies al Regne de València (1519-1522)

– L’impacte de la DANA (octubre 1982) i altres històriques en el nostre territori

– Tema lliure

NORMES QUE HAN DE SEGUIR-SE PER A LA

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS A LA XXXIII

ASSEMBLEA DE CRONISTES

Les comunicacions que presenten els cronistes a la XXXIII Assemblea per tal que puguen ser incorporades a l’edició de la Crònica corresponent hauran de seguir els textos les següents normes.

TEXT . Haurà de redactar-se correctament i presentar-lo de forma definitiva abans del 31 de desembre de 2022. Les comunicacions i ponències   es realitzaran en format informàtic, en cos de lletra 11, lletra Times New Roman o Calibri. L’interlineat senzill (1)   amb una extensió máxima de 15 pàgines. En la primera d’elles haurà de figurar el títol complet del treball, el nom i cognoms de l’autor o autors, l’adreça postal, electrònica  i  telèfon.   A   continuació,   s’inclourà   el   text,   les   taules   i   imatges.  Les fotografies i il·lustracions, per tal de facilitar la maquetació i obtindre millor qualitat d’impressió,  també s’enviaran en altres arxius per correu electrònic i es remetran a l’adreça del secretari general alfred.bernabeu@gmail.com

  IMATGES. Les figures (gravats i dibuixos ) aniran numerades correlativament, amb números àrabs. Podran incloure’s intercalades en el text, indicant el lloc exacte on han de col·locar-se, o bé al final del treball. Els peus i llegendes d’ambdós es presentaran en full a banda, i es farà referència a la il·lustració corresponent.

NOTES . Es presentaran inserides en el text, a peu de pàgina o al final del mateix, numerades correlativament. Quan s’incloguen referències bibliogràfiques es farà de la següent forma: cognoms de l’autor o autors en lletra versaletes, seguit del nom -en lletra normal- i títol de l’obra, que en el cas d’un llibre anirà en cursiva i, a continuació, lloc, editor, data d’edició i pàgines si cal. En el cas d’un article, el títol anirà entre cometes, li seguirà el nom de la revista en cursiva, el seu número, any d’edició i pàgines; i quan es tracte d’obres col·lectives o congressos, el títol anirà entre cometes seguit de l’obra o congrés en cursiva, lloc, editor, data d’edició i pàgines. Tot això separat sempre per comes.

Exemples:

Llibre:  GUITERT Y FONTSERÉ, Joaquín,   Real Monasterio de Poblet, Barcelona, 1929.

Article:  MOLERES IBOR, Juan, “En el primer centenario de 1898: Sollaneros en Cuba y Filipinas”, Crónica de la XXII Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia,Valencia, 2000, ps. 329-345           .

BIBLIOGRAFIA  . Es presentarà en foli a banda, indicant-se: cognoms de l’autor en majúscules, nom del mateix en normal, any d’edició entre parèntesis i títol de l’obra, que en el cas d’un llibre anirà en cursiva i a continuació lloc, editor i pàgines. Si es tracta d’un article, el títol anirà entre cometes, li seguirà el nom de la revista en cursiva, el seu número i pàgines. En les d’obres col·lectives o congressos, el títol anirà entre cometes seguit de l’obra o congrés en cursiva, lloc, editor i pàgines. Tot això separat per comes excepte el nom de l’autor i la data de l’obra citada

Exemples:

Llibre : GUITERT Y FONTSERÉ, Joaquín,   Real Monasterio de Poblet, Barcelona, 1929.

Article : MOLERES IBOR, Juan, “En el primer centenario de 1898: Sollaneros en Cuba y

Filipinas”, Crónica de la XXII Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, València, 2000, ps. 329-345.