Arxiu diari: 25 d'octubre de 2022

JOSEP MARTÍNEZ RONDAN

LLUIS MESA I REIG, CRONISTA OFICIAL D’ESTIVELLA

Els   cronistes   i   les   cronistes   solem   descobrir   dades   històriques   o   patrimonials. Normalment   no   som   protagonistes   per   nosaltres   mateixos.   No   obstant   això,   esta setmana, en l’Assemblea de Cronistes del Regne de València, se’n ret homenatge  a un de la comarca. Es tracta de Josep Martínez Rondan, cronista oficial de Faura i religiós. Eixe fet em va pensar, des de l’estima que el tinc, en la seua destacada trajectòria. No estem massa acostumats que els capellans formen part del món de la investigació i la literatura  i menys encara que ho facen en valencià. Però, des de sempre, Martínez Rondan ha estimat la nostra llengua intensament, sense por i des del respecte. Les misses regulars en l’idioma matern ho testifiquen. També la passió per la lírica fan entendre no sols com valorar el valencià sinó com potenciar-ne l’ús. Al llarg de molts anys   ha   escrit   amb   el   nom   de   Josep   de   Morvedre   i   ha   descrit   moltíssimes   falles saguntines. A més, els seus versos han sigut una forma d’expressar la devoció religiosa. Com a investigador, va acostar-nos la història del convent de la Trinitat de Sagunt, la documentació relacionada amb el rebedor del notari Pere Guarch, per posar-ne uns exemples. Tampoc no podem oblidar el monumental volum dedicat a la història de Faura. Però, entre totes les publicacions, cal destacar el dedicat als aspectes inèdits del retaule de la Resurrecció de la Seu de València. Per a ell, el patrimoni i els llibres es fan fent camí. La construcció del retaule de l’església de Faura o la recuperació o protección de patrimoni ho certifiquen. El fet que haja sigut editor d’alguns dels seus llibres també ho corroboren. Mossén Josep, doncs, és una persona i investigador excepcional al qual no li han faltat merescuts premis com el d’Arrels d’Estivella o el VIP “el Mocador”. La humanitat, l’estima pels animals o per la comarca han marcat la seua vida. Se’n podría dir molt més. Tanmateix sols amb estes pinzellades s’entén que Josep Martínez Rondan és una persona excepcional. Exemple com el seu ens fan creure millor en la memòria de la comarca i en el sentit humà i espiritual de la vida.