EL CRONISTA DE SOLLANA, PAU CÓRDOBA, ÉS NOMENAT MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES DEL REGNE DE VALÈNCIA

L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES DEL REGNE DE VALÈNCIA, en Sessió celebrada el passat 23 de gener de 2024, va decidir per unanimitat nomenar al nostre CRONISTA OFICIAL DE LA VILA, EN PAU CÓRDOBA BORRÀS, membre de la seua Junta de Govern. 

La Junta de Govern, formada per 19 membres procedents de les 3 provincies (President i 18 Vocals), és l’òrgan executiu encarregat de dur a terme els acords de l’Assemblea General de Cronistes, a la que correspon complir i fer complir els Estatuts i acords de l’Assemblea, admetre socis o demanar als Ajuntaments el nomenament d’aquest càrrec, així com la facultat de nomenar-lo quan concórreguen les circumstàncies i condicions necessàries, entre d’altres.                           

L’Associació de Cronistes del Regne de València va ser creada l’any 1955 al si del Centre de Cultura Valenciana —hui Acadèmia de Cultura Valenciana— i, posteriorment, reglamentada de conformitat amb les conclusions aprovades en la XVI Assemblea General de 1986.               

Des de l’Ajuntament volem donar l’enhorabona al nostre Cronista Oficial davant d’esta nova etapa, que de segur vindrà plena de satisfaccions no sols a nivell personal sino també per al poble de Sollana, pel qual sent una autèntica devoció.

Fuente: https://www.sollana.es