Arxiu diari: 11 de febrer de 2024

EL NOU AJUNTAMENT D’ALGAR DECIDEIX CONTINUAR AMB LA PUBLICACIÓ DE LA VEU D’ALGAR

JOSEP CATALUNYA ALBERT, CRONISTA OFICIAL D’ALGAR DE PALÀNCIA

El nou Ajuntament d’Algar, baix la presidència d’Amable Mondragón Salt,  ha decidit continuar donant suport i finançant la revista semestral LA ¡ VEU D’ALGAR, havent-se publicat recentment el número 23 de la mateixa.​

LA VEU D’ALGAR va nàixer l’any 2011 i des d’aleshores manté una línia similar a partir del seu primer número. Com es reitera en l’últim Editorial de la mateixa, es tracta d’una revista de tots i per a tots, on caben tota mena de comentaris, judicis, opinions, propostes, etc., sobre qualsevol qüestió que es jutge d’interés general o local, si bé sempre, cal repetir-ho, s’ha caracteritzat fins ara per tindre un matís històric-cultural, per damunt de tot local, sense oblidar també que és una publicació amb un caràcter molt popular, sempre tenint en compte el respecte a la  egalitat vigent i a l’honor i dignitat de les persones i de les institucions.

En   este   número   destaquen   les   seccions   d’Història,   Política, Associacionisme   local,   Societat,   Ensenyament   i   Cultura,   Senderisme   i Esports, Narrativa i Restauració i Gastronomia.

El Consell de Redacció de LA VEU D’ALGAR, així xom tots els que participem en la mateixa i els lectors i amics i veïns del poble pensem que duen estar molt satisfets i agraïts per l’acord de l’Ajuntament de voler continuar amb la publicació de la revista.