EL ‘NOUS REJOLETS’ DE L’ESGLÉSIA, UNA JOIA CERÀMICA

DANIEL ALFONSO, CRONISTA OFICIAL DE OTOS

L’actual obra de rehabilitació que s’està duent a terme en la façana de l’església d’Otos ha vingut acompanyada per la instal·lació al seu lateral esquerre d’un retaule ceràmic d’elevat valor artístic que està dedicat a la Immaculada  Concepció, titular del temple.

La seua procedència resulta curiosa, atés que es tracta d’una donació a la parròquia realitzada fa uns anys per Josep Escrivà, qui va ser rector de la mateixa en la dècada de 1970 i que després ha mantés una destacada vinculació amb el poble fins a l’actualitat. Prèviament, cap a l’any 1985, li va comprar el retaule ceràmic a un antiquari de Gandia, qui la va adquirir dels propietaris d’una casa de camp que anava a ser demolida.

El retaule està format per 12 peces de ceràmica esmaltada policromada i vidrada. Les exteriors inclouen una orla i no presenta cap inscripció. A la zona superior està representada la Trinitat. A l’esquerra, Jesús amb la creu a la mà i assegut sobre uns núvols. Al centre es troba el colom de l’Esperit Sant i a la dreta el Pare Etern com un ancià amb barba, també assegut sobre núvols i amb el triangle al cap. El Pare i el Fill subjecten amb les seues mans la corona que li serà posada a la Mare de Déu, conformant una escena que recorda la coronació del Misteri d’Elx. Del cap de Maria irradia la llum per mostrar la seua condició de ser ‘brillant com el sol’.

La figura central de l’obra és la Puríssima amb les mans en actitud de pregar. Va vestida amb una túnica blanca i blava i als seus peus es troba el símbol de la lluna sobre núvols. A més, xafa la serp que representa el pecat original.

A la zona inferior del retaule se situen dos sants agenollats als peus de Maria. No estan sobre els núvols del cel sinò a terra i van vestits amb l’hàbit d’un ordre religiós. Segons la informació facilitada per l’historiador de l’art Joan Alepuz, el sant que té el Jesuset i vist l’hàbit caputxí es tracta de sant Fèlix de Cantalice. Enfront se situa un segon sant, segurament el més conegut Francesc d’Assís.

Enfront del retaule instal·lat en novembre de 2022 se’n situa un altre, també de gran valor patrimonial, parlem de la Trinitat de la façana del Palau. Al catàleg de la Direcció General de Patrimoni se’l considera “pieza documento importante” i el data cap al 1790. La comparació dels dos retaules manifesta bastants semblances, un fet que ajuda a datar-lo i també a valorar-lo com a un Bé de Rellevància Local digne de protecció.

Fuente: http://publicacionsotos.blogspot.com