MANIFEST EN DEFENSA DE LES ESTACIONS DE TREN HISTÒRICS DEL CAMP DE MORVEDRE

LLUIS MESA REIG, CRONISTA OFICIAL D’ESTIVELLA

El  patrimoni  de  les  poblacions  del  Camp  de  Morvedre  està  format  per  diversos elements  que al  llarg  de  la histò ria  han  format  part  de  les  diferents  generacions.  Cada element té un significat i guarda una part de la identitat dels seus habitants. A més de les esglésies,  els  palaus  o  els  edificis  singulars  hi  ha  també  unes  altres  edificacions  que mereixen ser conservades per l’antiguitat i sobretot pel significat que tenen.

En eixe cas, es troben les estacions de trens que tenim en els municipis del Camp de Morvedre. Totes elles són ja centenàries. Algunes han deixat de funcionar i unes altres han vist com eren adulterats alguns dels elements o amagats en part. Concretament en la comarca es troben abandonades les estacions d’Algímia d’Alfara i d’Algar de Palància. La primera es troba  en  estat  d’abandonament.  És  molt  trist  vore-la  envaïda  per  la vegetació  i  oberta  perquè  el  vandalisme  puga  fer-ne  ús.  Fa  uns  anys  es  va  fer un  nou baixador  sense  pensar  que  l’ús  de  l’antiga  estació  es  podria  deixar  en  mans  dels ajuntaments  o  a  unes  altres  entitats  perquè  no  es  perdera.  Un cas  paregut  ha  succeït  a Algar  de  Palància.  Es troba tancada,  encara  que  no  tan  deteriorada.  Fa un temps, el cronista  Josep  Catalunya  li  va  dedicar  un  interessant  article  perquè  es  recuperara  però ningú ha reaccionat. Després, hi ha unes altres estacions que, tot i que tenen cert ús, no s’ha tingut en compte, quan s’han adaptat als nous temps, que són un bé patrimonial. La d’Estivella – Albalat de 1898 no sols ha perdut el seu rellotge original per furt sinó que s’han tancat les finestres i l’interior és un magatzem poc cuidat. A més, l’exterior s’ha omplit  desmesuradament  de  cartelleria  que  adultera  les  seues característiques.  Nos’hauria de permetre que descontroladament les façanes es transformaren de manera tan dràstica  i  sense  cap  sensibilitat  pel  patrimoni.  Alguna cosa  pareguda  ha  passat  en l’estació de les Valls creada el 1862. També s’ha pintat i s’ha invertit en el manteniment però sense pensar excessivament que és un edifici històric.

A més en este conjunt d’estacions de tren cal tindre en compte totes les que es troben al voltant de l’antiga Via de  Serra  Menera, ara  transformada  en  Via Verda. En alguns casos es troben en un lamentable estat i en uns altres han desaparegut.

Davant  eixa  situació, el  grup  de  Cronistes  i  Investigadors  del  Camp  de  Morvedre  i d’Almenara es vol dirigir als ajuntaments implicats i a les entitats públiques propietàries de les estacions de tren de la comarca per a SOL·LICITAR QUE:

1. Les  entitats  públiques  propietàries  de  les  estacions  de  trens  de  les localitats d’Algar de Palància, Algímia d’Alfara, Estivella – Albalat i les Valls les protegisquen   per ser elements patrimonials històrics.

2. En el ma teix sentit  s’insta a protegir les estacions de tren situades en l’antiga  Via  de  Serra  Menera  de  l’   antiga  CMSM, que  ara  s’ha transformat  en  la  Via  Verda  gestionada  des  de  la  conselleria de Vivenda,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori, i  que  esta continue fins al Port de Sagunt, respectant el seu itinerari industrial ​original . Es demana que reconstruïsca l’estació situada en el  punt  final perquè  es tinga una lectura completa de la via.

3. Les   entitats   públiques   propietàries   de   les   estacions   de   trens restauren i rehabiliten les estacions de tren que no tenen utilitat per a donar – los alguna utilitat o traspassar el seu ús als ajuntaments.

4. Les   entitats pú bliques   propietàries   de   les   estacions   retiren   els  elements que adulteren  la  visió hist ò ri c a d’este element patrimonial i rehabiliten els elements que s’han adulterat com ara el tancament de  finestres i portes.

5. Els  ajuntaments  es  posen  en  contacte  amb  les  entitats    pú bliques  propietàries de  les estacions de tren de  la  localitat per demanar que les rehabiliten i protegisquen. Canet d’en Berenguer, 18 de juny del 2022.