DE CENT EN CENT, EFEMÈRIDES COMARCALS: ASSEMBLEA DE COLLIDORS DE GARROFA

LLUIS MESA REIG, CRONISTA OFICIAL D’ESTIVELLA

En el mes de maig van celebrar-se a la comarca diverses festivitats destacades. El 20 de maig, a Quartell, va iniciar-se el programa d’actes dedicat a la Mare de Déu dels Desemparats.   Va   fer   un   passacarrer   el   “Trio   Mundial   de   Dolçainers”.   Estigué acompanyat de la banda de la localitat. Al sendemà, tots dos feren la diana. A la nit, es va celebrar la processó. Va disparar-se un castell i una traca.

  A Sagunt va celebrar-se el tercer centenari de la canonització de Santa Teresa de Jesús. Va estar organitzat per les Filles de Maria i de Santa Teresa de Jesús. Del 18 al 20 de maig es va fer el tridu. Predicaren Mariano Moreno, José Lerma i Odilón Mateu. El 21 de maig va celebrar-se la missa major a les 9.30 hores. Va estar presidida per José Noguera. De vesprada, es realitzà a les 19.00 hores la processó. Va estar encapçalada per l’estandard que havia adquirit l’associació. Segons el corresponsal ”hasta el cielo parece que quiere contribuir a dar manificencia a las fiestas con el esplendor del día y hermosura de la noche”.

   El 27 de maig va arribar a les 12.15 hores, des de Saragossa, la banda del Regiment de Badajoz núm. 73 dirigida pel saguntí Julián Palanca. Allí havien guanyat el premi d’honor. En l’estació d’Aragó, els esperaven les bandes de la Lira Saguntina           dirigida per Baltasar Palanca i El Arte  amb el director Enrique Monreal amb les banderes de les societats recreatives i les de socors mutus. En arribar la banda, el director i el capità ajudant Buenaventura Sanchis foren rebuts amb aplaudiments. Foren acompanyats fins a la Glorieta pel rector, el beneficiat José Gil, el coadjutor José Lerma, Manuel Monzó, l’alcalde José Casanova el jutge José Peris i diversos regidors. Hi tiraren unes traques. Posteriorment, es desplaçaren a les cases on foren allotjats els músics. A la nit, feren un concert en el Cine Sagunto. Al sendemà, de vesprada, tocaren les peces més destacades de 16.00 a 19.00 hores. Finalment isqueren en el tren correu de Barcelona, ciutat on estava la seu de l’entitat musical.

       El 8 de juny es va fer a Sagunt una assemblea de collidors de garrofa de les províncies de València i Castelló. La intenció era demanar al govern que en prohibirá la importació. Estava presidida pel diputat del districte Manuel García del Moral, per les autoritats locals i pels diputats provincials. L’alcalde va dir que els representants de les Corts  havien  de defendre  “los  intereses  de la agricultura  patria”.  El S. Duart va expressar que de la mateixa manera que s’ha prohibit la importació de forment es faça el mateix amb la garrofa. El diputat provincial de Castelló i  director de “El Heraldo”, Castelló Tárrega, demanà que s’actuara, ja que els collidors necessiten ajuda immediata. L’advocat Caruana Aloy va dir que els diputats a Corts de Valèncià i Castelló, amb el del   districte,   havien   de   convocar   una   nova   assemblea   a   la   ciutat   per   a   acordar conclusions. Mentrimentres, consideraba que s’havia d’enviar un telegrama al president del govern i al ministre d’Hisenda perquè en suspengueren la importació. Finalment Manuel Garcia del Moral va dir que era necessari un estudi per a demostrar amb dades que calia l’ajuda de les institucions.

         En eixe mes, la població d’Estivella va retre un destacat homenatge al soldat Chenovart Beltran com a heroi d’Annual. Però eixa i unes altres notícies formaran part del següent “De cent en cent”.