PERSONES ‘DE SOCA-REL’

LLUIS MESA REIG, CRONISTA OFICIAL D’ESTIVELLA

No hi ha res invariable en la vida. Malgrat que tot canvie, s’ha d’admirar la integritat, sense oblidar que no significa el mateix una persona íntegra que una altra integrista. La primera és honesta i incorruptible. La segona resulta intransigent, La nostra llengua té una locució que indica com algú protagonitza una acció essencialment ¡ coherent. Es tracta ‘de soca-rel’. S’empra per a dir que s’ha actuat partint de fonaments i de forma completa. Unes altres accepcions en són ‘soca i arrel’ o ‘de soca’.

En dies com estos, em pregunte si totes les accions protagonitzades pels hòmens favorables a l’abolicionisme de la prostitució es fan ‘de soca-rel’. Vull creure que mai n’han pagat un servici però em queda el dubte. També trobe que l’explotació sexual no acaba exclusivament amb la prohibició d’una activitat. Em preocupa que l’eliminació la faça encara més marginal. Comentava amb un periodista de la casa que la problemática té molts prismes. És així. Pense, per damunt de tot, en les prostitutes i els prostituts.

En la classe política, hi ha partits que no són coherents ‘de soca-rel”. Una diputada de VOX deia que no hi ha res a celebrar en el 40 aniversari de l’Estatut. Em pregunte perquè volen ser representants d’unes Corts estatutàries en les quals no creuen. Fa por eixa actitud de menyspreu.

Si repassem els moments viscuts, no trobem massa persones ‘de soca-rel’ que ens hagen acompanyat sempre en els moments destacables. Les mares i els pares n’han sigut les més íntegres. Han errat, com nosaltres quan hem tingut filles i fills. Però, en la majoria dels casos, han intentat actuar amb nosaltres ‘de soca-rel’. Majoritàriament, en som conscients quan no podem mirar-los perquè ens han deixat.

En el món del periodisme, també hi ha professionals ‘de soca-rel’. En esta mateixa casa, tenim exemples de periodistes als quals els seus càrrecs no els ha impedit continuar escrivint amb sentit coherent i crític. En la ràdio, trobem programes ‘de soca- rel’. Ara,  recorde amb nostàlgia i estima els 50 anys del programa “Hora 25”. No pensé sols en els grans periodistes concrets que hi han passat sinó en la trajectòria de ‘soca- rel’ que han compartit tots i totes, per molt diferent que fora la seua personalitat.

En   definitiva,   actuem   ‘de   soca-rel’   cada   jornada.   Ens   farà   estar   prop   de l’honestedat i sobretot més còmodes amb nosaltres.