LA SETMANA SANTA DE 1922

LLUÍS MESA, CRONISTA OFICIAL D’ESTIVELLA

     En el mes de març, ves van produir destacades notícies consistorials a Sagunt. El corneta brigada de bombers Mariano Agustí Ferrer va tornar a la població. Demanà una altra vegada entrar al Cos. El ple municipal del 12 de març li va adjudicar la plaça interina per 76 pessetes anuals. Entre els esdeveniments laborals, cal esmentar la vaga dels   obrers   i   de   les   obreres   ocupats   en   els   magatzems   de   taronja.   Volien   que s’augmentaren els salaris. El 8 de març va acabar el conflicte. Tampoc no faltaren accidents en eixos dies. Un tren de mercaderies es trobava el 9 de març fent unes maniobres en l’estació. Es va xocar amb un altre que n’estava entrant. Resultaren ferits un treballador i un particular.  

     El 12 de març va entrar un nou rector a Algar de Palància. Es deia José María Serra Carsí. Arribà a l’estació del tren a les 15.00 hores. Va vindre acompanyat del rector de l’església del Roser del Canyamelar, lloc on era coadjutor. També estaven amb ell l’alcalde d’Alfara del Patriarca, per ser eixe el seu poble natal.

   Al llarg del mes es va convocar un altre ple municipal a Sagunt. Fou el 26 de març. Entre   els   temes   tractats,  s’ha  de  destacar  l’acceptació   de  les  factures  de  la  Lira Saguntina per 7 actes realitzats. Entre elles, es trobaven un rebut per dos actes de rebuda del Diputat del Districte valorats en 150 pessetes i un altre per l’actuació en la manifestació cívica de desembre. Este últim ascendia a 125 pessetes. A més, es presentà una factura de 60 pessetes per la participació en la inauguració de les fonts públiques de Sant Miquel, Sant Camil i de la Mare de Déu dels Dolors.

     La notícia festiva més destacada de principis d’abril fou la Setmana Santa. El clavari d’eixe any fou Peregrín Esquer. Els majorals van ser: Vicente Bru, Ramón Romero, José Andrés, José Pomer, Antonio Bru, Antonio Gómez, Manuel Miñana i Juan Monzó. El 13 d’abril fou Dijous Sant. A les 9.00 hores, en l’ermita de la Sang, es feu la missa conventual amb l’orquestra dirigida per Baltasar Palanca. Divendres Sant, a les 5.00 hores,   va   ser   el   Via-Crucis.   Seguidament   predicà   l’arxipreste   José   Noguera.   De vesprada, va fer-ho el canonge de la Seu de València Manuel Rubio. A les 19.00 hores, fou la processó. La delegació municipal va estar encapçalada pel 1r tinent d’alcalde Sr. Blanco. Es calcula que participaren unes 325 parelles en la processó. Es van programar trens extraordinaris. L’últim cap a València va eixir a les 22.30 hores.

     En eixe més, va haver canvis de regidors en l’Ajuntament. Però esta i unes altres notícies formaran part del següent «De cent en cent».