Arxiu diari: 24 de Juliol de 2021

IN MEMORIAM SATURNINO AROCAS FRANCH


Saturnino Arocas Franch amb el seus alumnes (Algar, 1942-1945)

JOSEP CATALUNYA ALBERT, CRONISTA OFICIAL D’ALGAR DE PALÀNCIA

Saturnino Arocas Franch va nàixer a la ciutat de València el 30 d’octubre de 1917, i era el fill major de Saturnino Arocas Irisarri i de Maria Franch Ramon.

                El jove Saturnino desentrollà des de xicotet una fecunda activitat en gran quantitat de camps: li encantava llegir (primer còmics, després novel.les i més tard revistes informatives), aprengué a enquadernar tot allò que llegia, estudià guitarra i va enfocar la seua curiositat natural en multiutud d’activitats creatives.

                Molt prompte se li va despertar la vocació d’ensenyant i ingressà en l’Escola de Magisteri de València, on va cursar la carrera de mestre. Però aleshores esclatà la Guerra Civil en 1936 i hagué d’incorporar-se a files, movilitzat per l’exèrcit de la República, la qual cosa li comportà un retard de tres anys en la seua formació acadèmica. Una vegada finalitzada la guerra revalidà el seu títol i aprovà l’oposició de Mestre Nacional, obtenint plaça en el xicotet poble d’Algar.

                En el curs 1941-1942 va prendre possessió de la plaça de mestre d’Algar, on va conèixer a la jove mestra de xiques, Saturnina Bayo Garcés. Durant el curs, ambdós es van enamorar i el 10 d’agost de 1942, en les vacances d’estiu, es van casar i van tindre dos fills: Miguel Ángel i Carlos.

                Si hem volgut escriure estes línies en memòria de Saturnino Arocas Franch es per destacar dos facetes d’esta persona: la de mestre d’Algar i la d’investigador de la història del nostre poble.

                Com a mestre, cal dir que, alguns dels alumnes del poble que encara viuen,  recorden amb admiració la seua didàctica manera d’ensenyar, amb la qual atenia a tots educant a la classe en general, ajudant als alumnes que anaven endarrerits i recolzant als que sobreixien, en horari extraescolar si calia. I no sols amb els estudis obligatoris, sinò també amb activitats paral.lelels com excursions pel camp i la plantació d’arbres.

                Però Saturnino Arocas tenia altres inquietuds intel-lectuals. Aprofitant que tenia al seu abast els arxius municipal i parroquial va redactar una Història d’Algar, compaginant el rigor científic amb la pedagogia divulgativa, junt amb uns magnífics dibuixos que la il.lustraven i la feien molt agradable de llegir, i que va editar en 1945.

                El llibre, titulat Datos históricos de Algar de Palancia, és una història general d’Algar, en la qual l’autor distingueix les successives èpoques que va travessar el poble, des de la seua fundació musulmana, la seua repoblació cristiana i els temps més moderns, sense oblidar l’enorme influència de l’Orde de la Mercé que va ostentar la baronia d’Algar fins la desamortització dels béns eclesiàstics dels anys 1836 i següents. Este llibre és de consulta obligada per a tots els que vulguen investigar allò referent a la història d’Algar o, senzillament, vulguen conèixer-la un poc més.

                En el millor moment personal, professional i social, Saturnino Arocas caigué malalt de tifus i, amb 28 anys, morí el 29 de novembre de 1945 a València, on va ser enterrat.

                Volem agrair la informació que ens han facilitat Carlos Arocas Bayo, fill de Saturnino Arocas, i el seu nebot, Alfons Hermoso de Mendoza i Arocas, que ens han ajudat a escriure estes poques líneas en memòria d’este personatge il.lustre, al qual l’Ajuntament i el poble li van dedicar un dels carrers cèntrics de la població en la seua memòria.