EN RECORD D’AMELIA COMBA COMBA, CRONISTA OFICIAL D’ALGAR DE PALÀNCIA


Nomenament d’Amelia Comba com a filla adoptiva d’Algar

JOSEP CATALUÑA ALBERT, CRONISTA OFICIAL D’ALGAR DE PALÀNCIA

Enguany es compliran 22 anys de la mort de qui va ser cronista oficial d’Algar durant 31 anys, Amelia Comba Comba.

                Amelia Comba, va nàixer el 13 de juliol de 1907 a la ciutat de València, en el domicili dels seus pares, al carrer del Mar, 106, front a la casa natalícia de Sant Vicent Ferrer, comptant entre els seus avantpassats amb Josep Gascó i Comba, que fou alcalde d’Algar en els anys 1872-1873. Vuit dies després del seu naixement, va rebre les aigües baptismals a la parròquia de Sant Tomás i Sant Felip Neri de València.

                Als sis anys va cursar estudis primaris i va obtindre el certificat superior al Col-legi Francés de la capital. Realitzà oficialment els estudis següents: Professora i Intendent Mercantil a l’Escola Oficial d’Alts Estudis Mercantils, Perita Taquígrafa-Mecanogràfica a l’escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics de València, i Mestra a l’Escola Normal de Valéncia, cursant Pedagogia a la Facultat de Filosofia, Secció de Pedagogia, de la Universitat de València. Ademés, va ser professora de llengua francesa i la seua didàctica, becària de l’Institut de Ciències de l’Educació, directora de l’Escola Filial Anexa a l’Escola de Magisteri de València i professora de valencià en la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València.

                A  Amelia Comba se li va atorgar, per la societat “Lo Rat Penat”, el títol

d’Honorable Escriptora, sent Cronista Oficial del Regne de València i membre de la directiva de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales (RAECO) i Cambrera Major d’Honor de la Mare de Déu de El Puig. Ha sigut guardonada, entre altres, amb els premis següents:

                Any1964: Englantina d’or, en València.

                Any 1971: Regina dels Jocs Florals de València.

                Any 1981: Premi Extraordinari de l’Ajuntament de València per la biografia de

                            Constantí Llombart.

                Any 1983: Premi Jaume I, en el Centenari dels Jocs Florals.

                Any 1986: La Flor Natural, premi màxim dels Jocs Florals de València.

                Però, tot i això, el que volem destacar és la labor d’Amelia Comba com a cronista d’Algar, càrrec al qual va ser nomenada per l’Ajuntament el 20 de novembre de 1960, sempre en pro del poble i d’una forma desinteressada, labor de la qual cal destacar, entre altres, les següents activitats:

                En primer lloc, cal fer menció dels seus articles referents a Algar, publicats en la revista Cronicó, de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València:

La Iglesia Parroquial de Algar. Hombres de Algar: El Professor D. Jacinto Lacarra Molina. El Primer Barón de Algar. Tradiciones de Algar: les Calderes. Algar: fundación árabe y Baronía Mercedaria. Hombres de Algar. D. Enrique Gómez Gascó. A la Patrona de Algar, Nta. Sra. de la Merced. Crida del reverendo Padre General de la Merced al Pueblo de Algar. Hombres de Algar: el Arquitecto D. Carlos Llorens. La casa de Cultura de Algar. Hombres de Algar. D. Juan Gascó Bojó. Algar de Santa María de Guadalupe. Hombres de Algar: D. Manuel Lostado Tortonda.

                En l’any  1968, va donar una conferència al Saló del Consolat de la Llotja de València sobre la història del poble d’Algar, baix la presidència de Francisco de Paula Momblanch i l’alcalde d’Algar, Manuel Lostado Tortonda. En el Congrés de Cronistes de 1982, va presentar la comunicació “La Torre de guaita àrab del poble d’Algar”.L’any 1990 va publicar el treball “València i el Tribunal de les Aigües”, citant el document més antic escrit en àrab que es conserva a l’Arxiu del Regne de València, de l’any 1223, és a dir, d’abans de la conquesta de les terres valencianes per Jaume I el Conqueridor, document relatiu a un litigi sobre regs i en el qual es fa referència a l’alqueria d’Algar amb l’additiu de  “ Morbiter”.

                Amelia Comba, des de sempre, va escriure als diaris valencians Levante i Las Provincias notícies i articles relatius a Algar, inclús ens va dèixar la lletra d’un himne dedicat al poble que, encara, no ha sigut musicat.

                Per esta llarga trajectòria d’Amelia Comba Comba, l’Ajuntament d’Algar va acordar nomenar-la Filla adoptiva del poble.

                Pensem que Amelia Comba Comba es mereixia este xicotet recordatori en la revista de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València.