DESAPAREIX L’AVE MARIA


Vista de Sagunt en el primer terç del segle XX. lledó

LLUÍS MESA I REIG, CRONISTA OFICIAL D’ESTIVELLA

El 1920 es va iniciar amb l’amenaça de la grip. Ningú no esperava que, 100 anys després, la societat quedara muda per una altra pandèmia que silenciara la societat i no permetera que les lletres de la secció De Cent en Cent acompanyaren periòdicament el lector i la lectora. Sortosament hui, des del record a les persones que no estan o l’han patida, torna a caminar per on es quedà: la primavera de fa 100 anys.

L’arribada de maig del 1920 va estar carregada de conflictivitat social i incidents. Així la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats, amb gran devoció a la comarca, es va suspendre el segon diumenge de maig i es va passar a la tercera setmana del mes, concretament el 18 de maig

Eixe mes va ser notícia a Sagunt la supressió per part de l’Ajuntament de la salutació «Ave Maria Puríssima» als vigilants nocturns. Eren les paraules amb les quals iniciaven el cant de les hores. El corresponsal del Diario Valencia redactava el dia 4 un escrit de protesta per la «sinrazón, inoportunidad e impopularidad» de la decisió. Segons ell, havia estat presa pel regidor Peris Escamilla i fou subscrita amb el seu vot pel senyor Pitarch. Per a l’autor d’eixes línies, este i uns altres motius eren arguments que feien que hi haguera un mal govern municipal. Esmentava, a tall d’exemple, com no funcionava el pesatge del mercat, ja que «seguimos comprando los comestibles faltos de peso». Demanava que la ciutadania mostrara la més enèrgica protesta.

Entre les festivitats religioses comarcals celebrades abans de l’arribada de l’estiu, cal destacar la del Cor de Jesús a Benifairó de les Valls. El 18 de juny va iniciar-se amb un tridu de preparació en el qual van destacar els sermons del rector. El 20 de juny es va fer la missa major. Es cantaren el Ponticalis de Perosi i els motets d’ Eslava, Comina i Giner. De vesprada, es va realitzar la processó pels principals carrers de la població.

L’esdeveniment extraordinari del mes fou l’arribada del nou arquebisbe Enrique Reig Casanova. Procedia de Tarragona, on estava de bisbe, i es dirigia a València per a prendre possessió del càrrec, tal com així explicava el Diario de Valencia el 26 de juny. Va ser rebut en l’estació amb la Marxa d’Infants. L’esperaven els regidors José Escamilla, José Pitarch, Vicente Pallarés. Hi eren el procurador judicial J osé Perichet i els representants del Sindicato Católico Agrícola Albino Ariño i Vicente Monzó. Estaven presents els coadjutors de l’església arxiprestal de Santa Maria Enrique Ruiz Pitarch, Odilón Mateu i José Lerma. Els acompanyaven el beneficiat José Gil Monzó, el capellà de la presó Luis Sancho i el coadjutor de l’església del Salvador Roque Carrera. També van estar presents el rector de Benavites José María Urios i l’alcalde del poble Eduardo Vila Martínez amb la corporació.

Detenció d’Ángel Torrent

El mes de juny va acabar amb la detenció d’ Ángel Torrent. Es va entregar el 28 de juny, després d’haver disparat el dia 21 al veterinari Santiago Vilache Clavel. Este es trobava a l’hospital i el seu estat havia millorat. L’autor de l’atac va entrar en presó.

A principis de juliol es va inaugurar el nou asil de la Mare de Déu dels Desemparats. Però eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim De Cent en Cent.

Fuente: https://www.levante-emv.com