LA SETMANA SANTA DE SAGUNT DE 1920


Entrada al calvari de Sagunt a principis dels anys 20 del segle passat Levante-emv

LLuís Mesa i Reig explica com va ser la Setmana Santa de fa cent anys i quina va ser l’actualitat de la comarca a la premsa d’aquella época.

LLUÍS MESA I REIG, CRONISTA OFICIAL D’ESTIVELLA

Les últimes setmanes sembla que s’ha detingut el temps. Totes les efemèrides renovades cada any s’han perdut. També esta secció ha emmudit. No obstant això, precisament enguany més que mai, torna per a recordar la celebració, fa cent anys, de la Setmana Santa de Sagunt.

El 1920 la premsa anunciava com s’esperava que fora la Setmana Santa en la capital comarcal. El corresponsal deia que “prometen ser muy solemnes y lucidas”, com així van ser. El clavari d’eixe any va ser José Pitarch Viña. Els majorals foren: Antonio Galmes Aleixandre, Francisco Robert Navarro, Mariano Estada Estada, Manuel Sorriano Mira, Francisco Martínez Navarro, Vicente Ferrer Peris, Luis Colomer Marzó i José María Baquero Llorens. La Junta de la Confraria estava presidida per José Badenes Alegre.

El dimecres 31 de març es va realitzar l’acte del Jubileu. El clavari i majorals, com es feia tradicionalment realitzaren la recol·lecció.

L’1 d’abril, Dijous Sant, a les nou del matí es va celebrar la missa de comunió a l’ermita de la Sang. El cor cantà els motets amb la direcció de Baltasar Palanca. A les tres de la vesprada, es van fer els oficis de Tenebres amb el mateix cor. Posteriorment, a les nou de la nit a l’església de Santa Maria predicà el pare fra Francisco Nosas de Vila-real.

El Divendres Sant, a les cinc del matí, va iniciar-se l’acte de la Pujada al Calvari amb el Jesús Natzaré. Allí estigueren el clavari i els majorals, acompanyats del capità i la guàrdia de saions. També el mestre Palanca va dirigir el cant del motets. Seguidament es va fer el sermó de la “Galtà” o de la Passió a càrrec de Félix Tomás Vivó. A les deu del matí, es van fer els oficis, la missa i l’adoració. En l’acte van participar el clero i l’Ajuntament. A les sis de la vesprada, es va celebrar el sermó del Descendiment a càrrec del canonge de la catedral de Terol Juan Antonio Faulí.

En acabar, a les set de la vesprada, va eixir la “solemne y simpática procesión del Entierro”, En l’inici es trobada el sargent amb dos membres del Cos de Carabiners de València. Seguidament desfilaren les andes en el següent orde: Veròniques, Santa Creu, Crist amb els Apòstols (portada pels devots), oració de Crist en l’hort, Crist en la Columna, i Jesús Ecce-Homo. Després estava situada la banda de música dirigida pel mestre Enrique Monreal. Continuaven les andes del: Crist del Descendiment, la Dolorosa, la Soledat, el Sant Sepulcre, el clavari i els majorals amb la Vera Creu, l’Ajuntament i la banda de música dirigida pel mestre Palanca Macià. Segons la premsa hi van assistir: “unas 300 parejas o más, con sus colas tendidas de las vestas o trajes de penitencia”.

Un any més, es va posar un tren especial des de la ciutat de València. Va eixir de la capital a les tres de la vesprada i tornà de Sagunt a les deu de la nit. El preu del bitllet d’anar i tornar era de 3,50 pessetes en primera classe. La tarifa per a la segona i tercera classe n’era de 2,50 i 1,50 pessetes.

Estes foren les celebracions de la Setmana Santa de 1920 en la capital comarcal. De segur que en el 2021 tornaran a ser tan destacades com sempre. Mentrimentres recorrerem la vida comarcal de fa 100 anys i pensarem que tot açò també passarà.

Fuente: https://www.levante-emv.com