DESTROSSES PATRIMONIALS EN LA COMARCA

Destrosses en l”ermita del Garbí

LLUÍS MESA, CRONISTA OFICIAL D’ESTIVELLA

En estos últims mesos les destrosses o atacs al patrimoni comarcal han sigut notícia. El castell de Beselga, l’ermita de Barraix la Creu de Gilet o Sant Cristòfol de Sagunt són alguns dels espais que recorden que el respecte per tot allò que és col·lectiu no s’acaba d’entendre bé. De seguida, quan passen estos esdeveniments, hi ha tendència a pensar en la joventut i en la seua presumpta falta de civisme. Sorgix la desesperació i la idea que tot açò no té solució. Sens dubte part d’eixe discurs pessimista està justificat però caldria anar una miqueta més enllà. És important fer-ne una reflexió que tinga en compte quina ha de ser l’actitud dels poders públics i la resposta de la ciutadania.

Quan passen estos successos, els ajuntaments es desesperen. Després de les inversions realitzades, troben que s’han perdut els esforços realitzats. Es pensa, a voltes, que no va la pena arreglar res perquè tot es tornarà a trencar. Però tal volta no tenen en compte dos aspectes d’eixa realitat. La primera és que la seua missió no sols està a restaurar o protegir sinó també a fer que la ciutadania s’identifique amb el patrimoni. Cal fer actes, rutes culturals, aplecs, publicacions i moltes més tasques perquè el veïnat s’acoste al patrimoni. A més, com a segon aspecte, s’ha de tindre en compte que en els darrers anys els ajuntaments han deixat d’invertir en el patrimoni. La greu crisi econòmica ha fet que, després de realitzades rutes culturals o de restaurats béns patrimonials, no s’haja tingut en compte una tasca essencial: el manteniment. Ja toca, en este nou context una miqueta més positiu, que es tinga en compte la recuperació i també la conservació.

No obstant això, no tot està en mans dels consistoris. La ciutadania ha d’actuar. A voltes tindre béns patrimonials tan prop i mirar-los cada dia fa que no hi haja consciència de la importància que estos tenen.

En definitiva, les destrosses patrimonials són motiu de tristor però s’ha de continuar lluitant contra elles. S’ha de reflexionar com actuar i eixos fets han de ser un motiu per a protegir i valorar més i millor el patrimoni.

Fuente: http://www.elperiodicodeaqui.com