TURISME I CAMP DE MORVEDRE

Èxit de les II Jornades de Turisme, Cultura i Patrimoni d’El Periódico de Aquí.

LLUIS MESA I REIG, CRONISTA OFICIAL D’ESTIVELLA

Dijous passat, 23 de juliol, la Casa de Cultura del Port de Sagunt acollia les II Jornades de Turisme organitzades per  El Periódico de Aquí. Si qualsevol exercici que porte a la reflexió resulta del tot positiu, més encara quan l’objecte del debat és el nostre territori. El turisme s’entén sovint com una activitat massificada plenament comercial i irrespectuosa amb tot l’espai que toca. Però eixa lectura parcial impedix comprendre que suposa també la revalorització d’una zona. Significa que s’ha de creure en la societat en la qual es viu per transmetre una visió positiva i creïble que faça del tot interessant la consolidació com a pol turístic. És a dir, aquella comarca que aspire a tindre un turisme estable necessita repensar-se i creure en ella mateixa. S’ha d’estimar-la amb sinceritat i des del realisme.

Eixos ingredients es pogueren descobrir en les Jornades. Les diferents comunicacions, centrades en temes distints, van mostrar que el concepte de comarca és del tot viu i necessari. Les propostes exposades, encara que tenien la seua part central en la capital comarcal, no podien llevar els ulls a la resta de poblacions del Camp de Morvedre. Totes les iniciatives partiren d’un territori que superava els límits urbans de Sagunt. Les propostes comercials, les ecològiques o les culturals no oblidaren tot el que existix fora de les antigues muralles. Un altre aspecte que es va constatar és la transversalitat de l’anàlisi del turisme. No forma part d’uns determinats sectors sinó que afecta tot allò que constituïx la societat.

En definitiva, les Jornades han enfatitzat la comarcalitat. Han remarcat els aspectes positius que porta el treball des de l’objectiu de la comarca. Però sobretot han encoratjat a repensar-nos i creure en nosaltres mateixos. El Camp de Morvedre s’ha d’autodescobrir. Ha de fer-ho: des de la sostenibilitat, el respecte ecològic i el creixement racional. Sols d’eixa manera, amb la il·lusió de potenciar una imatge positiva, aconseguirem que des de fora es crega en nosaltres. Una comarca és per sí però es fa des dels els seus habitants i també des del turisme sostible i fort.

Fuente: http://www.elperiodicodeaqui.com